top of page

Ogrody przydomowe

W swoim dorobku mam koncepcje i projekty wykonawcze dla małych ogródków przy blokach, domach oraz duże założenia siedliskowe

henrykowo.jpg
wszowate.jpg

Projekt ogrodu wiejskiego ze stodołą weselną. Projekt łączący ogród prywatny z częścią pod wydarzenia okolicznościowe.

współpraca: Ewa Kosiacka-Beck

Projekt siedliska na Mazurach, zejściem do jeziora o strefach zagospodarowanych i tych "zaplanowanie" poddanych naturze.

współpraca: Ewa Kosiacka-Beck

porosły.jpg
ewelina.jpg

Ogród nowoczesno-romantyczny pod miastem

***

Koncepcja i realizacja małego ogródka przy mieszkaniu na Ursynowie

***

wiejski.jpg

Projekt inspirowany ogródkami wiejskimi na Podlasiu

***

Projekt Ogrodu Znaczeń pod Warszawą

Portfolio: Projekty

Tereny publiczne, ogrody przy firmach i obiektach usługowych

Mam za sobą projektowanie dużych założeń na zlecenie prywatnych polskich i zagranicznych firm ale też projekty przestrzeni publicznych na zlecenie urzędów jak np.: przyszły cmentarz komunalny w Gnieźnie. Takie projekty wykonuje często we współpracy z innymi architektami krajobrazu, urbanistami oraz w konsultacji ze specjalistami w danej dziedzinie jak np: hortiterapii niezbędnej przy projektowaniu takich obiektów jak przedstawione poniżej szpital oraz dom opieki. Posiadam doświadczenie oraz zestaw umiejętności niezbędnych, aby zaprojektować dokładnie to, czego potrzebuje klient.

Ogród Powszechny przy Teatrze Powszechnym w Warszawie

Przy Teatrze Powszechnym w Warszawie działa piękna inicjatywa jaką jest Stół Powszechny oraz od kilku lat Ogród Powszechny. Miałam przyjemność zaplanować nasadzenia w tej przestrzeni oraz koordynować i współzakładać z mieszkańcami ten ogród. Założeniem była edukacja o roślinach oczyszczających powietrze i glebę oraz o tym, które z nich są wytrzymałe na warunki miejskie. Projektowi towarzyszył szereg warsztatów w tym moich o tematyce ogrodniczej i ekologicznej.

powszechny.jpg

Cmentarz Komunalny w Gnieźnie
Koncepcja programowo - przestrzenna

Gniezno - historyczne, znaczące miasto w skali całego kraju - posiada kilka cmentarzy wyznaniowych jednak problem z ich przepełnieniem wymusił podjęcie kroków w kierunku większego założenia. Prezydent miasta zgłosił się z prośbą o zaprojektowania cmentarza komunalnego o szerokim programie również usługowym i miałam to szczęście być zaproszona do tego projektu.

współautorzy: Anna Długozima, Ewa Kosiacka-Beck, Mateusz Rej

cmentarz.jpg

Koncepcja z projektem wykonawczym ogrodów terapeutycznych przy szpitalu rehabilitacyjnym

"Klinika Rehabilitacyjna Międzylesie to pierwsza taka inwestycja Grupy ORPEA w Polsce. Obiekt będzie posiadał basen terapeutyczny, kriokomorę, sale do kinezyterapii, kuchnię oraz pozostałą pełną infrastrukturę, która zapewni najlepszy proces rekonwalescencji pacjentom, wymagającym profesjonalnej opieki po zawałach, udarach czy urazach komunikacyjnych" –  Beata Leszczyńska, Prezes Zarządu ORPEA Polska.

współpraca: Ewa Kosiacka-Beck

mrówcza.jpg

Koncepcja ogrodów terapeutycznych przy Specjalistycznym Ośrodek Opieki i Rewalidacji w Demencji oraz Problemach Neurologicznych w Soplicowie

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na jakość opieki jest środowisko istotne w całym systemie rehabilitacji i opieki zdrowotnej. Powstający obiekt zaprojektowany więc został zgodnie z doktryną architektury terapeutycznej w tym z naciskiem na terapeutyczny charakter ogrodu otaczającego budynek. W czasie prac projektowych korzystano z porad wybitnych specjalistów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie skąd pochodzi firma inwestująca Origin Active Lifestyle Communities.

współpraca: Ewa Kosiacka-Beck

otwock.jpg

Dwuwariantowa koncepcja zagospodarowania terenu wokół nowoprojektowanego budynku NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED w Kobyłce

współpraca: Ewa Kosiacka-Beck


nuctech.jpg
Portfolio: Projekty

Prace konkursowe

Część pracy projektanta to udział w konkursach. Daje to możliwość działania w zespołach interdyscyplinarnych z innymi architektami krajobrazu, urbanistami, socjologami czy artystami. Uczy pracy w dużym zespole, poszerza horyzonty oraz zacieśnia kontakty w branży. Oto kilka moich ulubionych prac konkursowych, przy których mogłam pracować.

Portfolio: Projekty
plansza 1.jpg

Przestrzeń przed Pawilonem ZODIAK w Warszawie

współautorzy: Aleksandra Wolska-Mosiej, Monika Janowska, Ewa Kosiacka-Beck

bottom of page