top of page

Jak pracuję?

Jak przebiega współpraca oraz etapy projektu? Mogę zrobić tylko koncepcję lub dodać projekt wykonawczy z zasadami sadzenia aby można było spróbować samemu założyć ogród. Z chęcią poprowadzę też projekt z realizacją.

Spotkanie

Na początku musimy porozmawiać o potrzebach i oczekiwaniach względem projektowanej przestrzeni aby zrozumieć jaki charakter i funkcje ma mieć ogród.

Inwentaryzacja i analizy

Następnie muszę wykonać inwentaryzację terenu i zieleni, oraz otrzymać wszystkie dostępne materiały kartograficzne i dokumentacje. Analizy służą określeniu akcentów w terenie, widoków, spójnej komunikacji i spełnieniu potrzeb funkcjonalnych.

Koncepcja

Na podstawie zebranych informacji i wytycznych z analiz przystępuję do wypracowania jednej lub dwóch koncepcji przestrzeni z sugestią rozwiązań materiałowych, gatunków roślin i małej architektury. Na tym etapie możemy wnieść poprawki i dopracować koncepcję tak aby odpowiedziała na wszystkie potrzeby.

Projekt wykonawczy

Po zatwierdzeniu koncepcji przystępuję do opracowania kompleksowego projektu zieleni , który zawiera w zależności od powierzchni ogrodu projekt wykonawczy lub uproszczony projekt wykonawczy całości oraz szczegółowe projekty fragmentów ogrodu. Materiał projektowy zawiera również dokładny dobór gatunkowy oraz wskazania pielęgnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu roślin. Dodatkiem jest proponowane etapowanie prac realizacyjnych oraz instrukcja sadzenia roślin, zakładania trawnika itp. aby klient mógł samodzielnie podjąć się wykonania ogrodu na przestrzeni miesięcy lub kilku lat.

Realizacja

Jeśli klient nie chce wykonać ogrodu samodzielnie i potrzebuje specjalistów, zaproponuję firmę wykonawczą, z którą współpracuję oraz mogę nadzorować zakładanie ogrodu dzięki czemu projekt będzie wykonany w każdym szczególe.

jak pracuje.jpg
Jak pracuję?: Nowości i aktualizacje
bottom of page